خانه / نماز / آثار و برکات نماز اول وقت ونماز جماعت

آثار و برکات نماز اول وقت ونماز جماعت

1- برآورده شدن خواسته ها:
حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسكری(علیه السلام) روایت می كند كه فرمودند: “خداوند متعال با حضرت موسی تكلم كرد، حضرت موسی فرمود:خدای من. كسی كه نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود:حاجت و درخواستش را به او عطا می كنم و بهشتم را برایش مباح می گردانم.”1
حضرت حجةالاسلام والمسلمین هاشمی نژاد فرمودند: پیرمردی مسن، ماه مبارك رمضان به مسجد لاله زار می آمد. خیلی آدم موفقی بود، همیشه قبل از اذان داخل مسجد بود. به او گفتم: حاج آقا. شما خیلی موفقید، من هر روز كه به مسجد می آیم می بینم شما زودتر از ما آمده اید جا بگیرید، او گفت: نه آقا، من هرچه دارم از نماز اول وقت دارم و بعد گفت: من در نوجوانی به مشهد رفتم. مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودكی را پیدا كردم و گفتم: من سه حاجت مهم دارم، دلم می خواهد هر سه تا را خدا در جوانی به من بدهد، یك چیزی یادم بدهید؟ ایشان فرمودند: چی می خواهی؟ گفتم: یكی دلم می خواهد در جوانی به حج مشرف شوم، چون حج در جوانی لذت دیگری دارد. فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان. گفتم: دومین حاجتم این است كه دلم می خواهد یك همسر خوب خدا به من عنایت كند. فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان. و حاجت سومم این است كه خدا یك كسب آبرومندی به من عنایت فرماید. فرمودند:نماز اول وقت به جماعت بخوان. این عملی را كه ایشان فرمودند من شروع كردم و در فاصله سه سال هم به حج مشرف شدم، هم زن مؤمنه و صالحه خدا به من داد و هم كسب با آبرو به من عنایت كرد.2
2- برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی:
پیامبر اكرم فرمودند:”بنده ای نیست كه به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این كه من سه چیز را برای او ضمانت می كنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش.”3
3 – ورود به بهشت و دوری از جهنم:
امام محمد باقر(علیه السلام) می فرمایند:”هر كس نماز واجب را در حالی كه عارف به حق آن است در وقتش بخواند، به گونه ای كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح ندهد، خداوند برای وی برائت از جهنم می نویسد كه او را عذاب نكند، و كسی كه درغیر وقتش به جا آورد در حالی كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح دهد، خداوند می تواند او را ببخشد یا عذابش كند.4
4- در امان بودن از بلاهای آسمانی:
قطب راوندی گوید: پیامبر خدا فرمود:هنگامی كه خداوند از آسمان آفتی بفرستد، سه گروه از آن، در امان می مانند: حاملانقرآن، رعایت كنندگان خورشید یعنی كسانی كه وقت های نماز را محافظت می كنند و كسانی كه مساجد را آباد می نمایند.”5
رسول خد ا(صلی الله و علیه وآله):
هنگامی كه آفتاب طلوع می كند كافران و آفتاب پرستان د ر برابر آن به سجد ه می افتند و خد اوند نماز صبح را بر امت من واجب فرمود ه تا پیش از آنكه كافران، آفتاب و شیطان را سجد ه كنند ، امتم د ر برابر خد اوند متعال سجد ه كنند .
امام علی(علیه السلام) به نماز اول وقت، توجه بسیاری د اشت. د ر یكی از روزهای نبرد صفین د ر گرماگرم كارزار، علی(علیه السلام) به خورشید نگریست و فرمود : «وقت نماز است». آنگاه د ست از كارزار كشید و د ر حالی كه انواع خطرها حضرت را تهد ید می كرد و تیرهای بسیاری از سوی د شمن به سویش پرتاب می شد ، د ر گوشه ای به نماز ایستاد ، گویی كه د ر خانه خود نماز می گزارد . نماز نخست كه به پایان رسید تیری به سوی حضرت آمد و د ر رانش فرو رفت. یاران امام، با د لهره و اضطراب، پیرامونش حلقه زد ند اما آن بزرگوار با همان حال،نماز د وم را به جای آورد .
روایت است كه حضرت علی(علیه السلام) د ر آستانه شهاد ت 3 مرتبه د رباره نماز سفارش كرد و فرمود : نماز، نماز، نماز. (مستد رك الوسایل/ ج 3 / ص 30)
وقتی كه حضرت را پس از ضربت خورد ن از مسجد به خانه برد ند ، نگاه به طلیعه فجر افكند و فرمود : ای صبح توشاهد باش كه علی را فقط اكنون (به اجبار) د رازكشید ه می بینی!
(شیعیان ما را به مواظبت نمودن نماز اول وقت امتحان نمایید.در روایتی نقل شده است که حضرت عزرائیل (علیه السلام) فرمود:« هر کس بر نماز اول وقت مواظبت نماید من خودم هنگام مرگ شهادتین را بر زبانش جاری می سازم. خودم شیطان را از او دور می سازم.»
ثواب نماز جماعت
روزی بعد از نماز ظهر جبرئیل(علیه السلام) با هفتاد هزار ملک بر پیامبر- صلی الله علیه و آله- نازل شد و عرض کرد: پروردگارت تو را سلام می رساند و دو هدیه برایت فرستاده « مضمون روایت»: یکی سه رکعت نماز وتر(دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر که بعد از نماز شب خوانده می شود) و دیگری نماز جماعت.
پیامبر- صلی الله علیه و آله- فرمودند: ثواب نماز جماعت چه قدر است؟
جبرئیل(علیه السلام) عرض کرد: اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت او ثواب صد و پنجاه رکعت و اگر دو نفر ثواب ششصد رکعت. همین طور اگر ده نفر شوند ثواب هر رکعت برای هر کدام هفتاد و شش هزار و هشتصد رکعت(76800) به حساب می آید.
بنابراین ثواب یک جماعت ده نفره را به صورت زیر می شود محاسبه کرد:
نماز صبح( صد و پنجاه و سه هزار و ششصد رکعت) 153600=2×76800
نماز ظهر( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت) 307200=4×76800
نماز عصر( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت) 307200=4×76800
نماز مغرب( دویست و سی هزار و چهارصد رکعت) 230400=3×76800
نماز عشا( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت) 307200=4×76800
ثواب جماعت 10 نفره در یک روز برای یک نفر( یک میلیون و سیصد و پنج هزار و ششصد رکعت) 1305600
ثواب جماعت 10 نفره در یک ماه( سی و نه میلیون و صد و شصت و هشت هزار رکعت) 39168000=30×1305600
ثواب جماعت ده نفره در یک سال( چهارصد و هفتاد میلیون و شانزده هزار رکعت) 470016000=12×39168000
ثواب نماز به صورت فرادیثواب در یک روز: هفده 17=4+3+4+4+2
ثواب در یک ماه : پانصد و ده 510=30×17ثواب در یک سال : شش هزار و صد و بیست رکعت6120=12×510
ضرر کسی که یک روز به جماعت حاضر نمی شود
( یک میلیون وسیصد و پنج هزار و پانصد و هشتاد و سه رکعت)
1305583=17- 1305600
حال خود ضرر در یک سال و حتی یک عمر را حساب کنید.
چنان چه نماز جماعتی بیش از 10 نفر تشکیل گردد، اگر جن ، انس و ملائک نویسنده و همه ی درخت ها قلم و دریا ها مرکب شوند، نمی توانند حتی ثواب یک رکعت آن را محاسبه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *